Minkälainen asenne tukee menestymistä?

Voiko omalla ajattelutavallaan auttaa itseään menestymään? Kyllä voi. Henkilökohtaiset uskomukset vaikuttavat hyvin paljon siihen, mitä tavoittelemme ja miten siinä onnistumme. Psykologian professori Carol S. Dweck kuvaa kirjassaan Mindset – menestymisen psykologia sitä, miten erilaiset uskomukset ja ajattelumallit ohjaavat ihmisen toimintaa. Ne voivat joko estää tai edistää johtajana kasvamista ja menestymistä. Suuri osa siitä, mikä estää […]