Coachingpaketit

Kasvuvoimaa johtajuuteen

Täsmätukea johtajuuden haasteisiin

Tämä coachingpaketti sopii sinulle, joka kaipaat sparrausta ja tukea johonkin tiettyyn johtamisen ajankohtaiseen tilanteeseen. Sinulla on ehkä uusi tiimi tai uusi projekti johdettavana. Tai sitten tarvitset apua ihmisten johtamiseen tai työyhteisön sisäisten ongelmien ratkaisemiseen. Saatat kaivata tukea kehityshankkeen tai muutoksen johtamiseen. Ehkä kipuilet muuttuneen toimintaympäristön tuomien haasteiden parissa. Koet olevasi jollakin tavalla jumitilanteessa, josta on vaikea päästä eteenpäin.

Näissä tilanteissa ei tarvitse selvitä yksin. Coachina haluan olla tukenasi! Autan näkemään ”laatikon ulkopuolelle” ja löytämään voimavaroja ja ratkaisuja tilanteeseesi. Luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa on turvallista keskustella myös vaikeista asioista ja onnistumisen esteistä.

Yhteistyömme alussa kartoitamme tilanteesi ja sovimme tavoitteesta, jota kohti autan sinua etenemään. Coachingkeskusteluissa tulleet uudet oivallukset eivät jää ajattelun tasolle, vaan rohkaisen sinua viemään ne heti käyttöön omassa työssäsi. Näin saat coachingista parhaan mahdollisen hyödyn.

Tähän coachingpakettiin kuuluu 5 coachingkeskustelua sekä yksilöllisesti räätälöityjä välitehtäviä, jotka tukevat etenemistäsi kohti tavoitetta.

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®

Menestyksen supervoimat

Kun haluat rakentaa vahvaa pohjaa johtajana menestymiselle

Tämä coachingpaketti on sinulle, joka haluat kasvattaa vahvat juuret omaan johtajuuteesi ja auttaa tiimiäsi menestymään. Coachingprosessi auttaa löytämään oman potentiaalisi ja omat vahvuutesi johtajana, kehittämään niitä ja hyödyntämään niitä arkipäivän tilanteissa. Coachina autan sinua tutkimaan omaa johtajuuttasi pintaa syvemmältä ja löytämään omat menestyksen supervoimasi. Olen tukenasi myös johtamisen haasteissa ja tiukoissa tilanteissa ja autan löytämään niihin ratkaisuja.

Johtajuus on suhdetta itseen ja suhdetta muihin. Jotta voi johtaa muita, on tunnettava itsensä ja oltava sinut itsensä kanssa. Itsetuntemus tuo varmuutta ja rohkeutta omaan tekemiseen. Mitä paremmin tuntee omat vahvuutensa ja kasvunpaikkansa, sitä paremmin pystyy kohtamaan muita ja toimimaan erilaisissa johtamiseen liittyvissä vuorovaikutus- ja päätöksentekotilanteissa. Coachingprosessissa rakennamme sinulle sopivaa johtamistapaa, omannäköistä johtajuutta. Se perustuu siihen, minkälainen olet ihmisenä, mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi ja minkälaiset arvot johtamisesi taustalla vaikuttavat. Lisäksi on tärkeää tutkia, minkälainen asenne (mindset) ja minkälaiset ajattelumallit toimintaasi ohjaavat. Ne voivat joko estää tai edistää johtajana kasvamista ja menestymistä. Kun johtajuuden perusta on kunnossa, on helpompi toimia myös epävarmuudessa ja paineen alla sekä päästä eteenpäin epäonnistumisista. 

Johtajuus on yhteistyötä muiden kanssa. Coachingprosessi tukee ihmisten johtamisen taitojen kehittymistä. Löydät keinoja ja näkökulmia erilaisten ihmisten kanssa toimimiseen sekä siihen, miten rakentaa työyhteisössä menestystä tukevaa ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Tilanteesi mukaan voimme pohtia yhdessä esim. palautteen antamista ja vastaanottamista, vaikeista asioista keskustelemista, voimakkaisiin tunteisiin reagoimista, merkityksellisten tavoitteiden asettamista tai tiimiläisten yksilöllisen potentiaalin tunnistamista ja käyttöön ottamista.

Johtajuus on myös kykyä ajatella ja tehdä päätöksiä. Coachina olen ajattelukumppanisi, autan jäsentämään tilannetta ja olen tukenasi vaikeinakin hetkinä. Autan laajentamaan ajattelua, löytämään uusia näkökulmia ja ylittämään esteitä. Luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa on turvallista käsitellä myös omia epävarmuuksia ja kipupisteitä.

Coachingprosessin alussa sovimme, mitä haluat yhteistyömme avulla saavuttaa. Autan sinua kulkemaan askel askeleelta kohti tätä tavoitetta.  Coachingkeskusteluissa käsittelemme niitä asioita ja tilanteita, jotka sinulle ovat tärkeitä ja ajankohtaisia. Coachina rohkaisen sinua viemään uudet oivallukset heti käyttöön, jolloin kehittymisprosessi etenee sujuvasti ja saat yhteistyöstä parhaan mahdollisen hyödyn.

Tähän coachingpakettiin kuuluu 10 coachingkeskustelua sekä yksilöllisesti räätälöityjä välitehtäviä, jotka tukevat prosessin etenemistä.

Lue lisää: Mitä business coaching on?

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®