Näin saat parhaan hyödyn business coachingista

Business coaching on yhteistyötä coachin, asiakkaan ja hänen organisaationsa välillä. Kaikilla osapuolilla on omalta osaltaan mahdollisuus vaikuttaa prosessin onnistumiseen. Tässä muutamia vinkkejä siihen, miten coachattavana voit varmistaa sen, että saat prosessista itsellesi parhaan mahdollisen hyödyn:

Varaa aikaa ja ajoita oikein

Business coaching on syvällinen itsensä kehittämisen prosessi, joka vaatii aktiivista panosta, aikaa ja voimavaroja. Ennen coachingprosessiin lähtemistä on hyvä pohtia, onko ajankohta ja tilanne sopiva. Aikaa tarvitaan coachingtapaamisten lisäksi uusien toimintatapojen harjoittelemiseen ja opitun soveltamiseen omassa työssä. Kehitys tapahtuu suureksi osaksi omassa arjessasi ja päivittäisessä työssäsi. Tapaamiset coachin kanssa ovat ikään kuin pysäkkejä matkan varrella, joissa tarkastellaan tilannetta ja suunnitellaan seuraavia askelia kohti sovittua päämäärää.

Asennoidu oikein ja sitoudu prosessiin

Business coaching on aina vapaaehtoista, ja onnistuakseen se edellyttää coachattavalta motivaatiota ja vahvaa sitoutumista prosessiin. Hyödyt business coachingista eniten, jos tunnistat, että sinussa on kehittymisen varaa ja haluat kasvaa ihmisenä ja ammattilaisena. Kasvun asenne, valmius itsensä tutkimiseen ja haastamiseen sekä halu tehdä töitä oman kehittymisen eteen ovat hyviä lähtökohtia coachingprosessille.

Uskalla katsoa pintaa syvemmälle

Business coaching on oman toiminnan tarkastelua ja reflektointia coachin ohjaamana. On tärkeää, että sinulla on halu tutkia asioita pintaa syvemmältä. Coachingprosessiin kannattaa lähteä rohkein, avoimin ja uteliain mielin.

Yhtenä coachin tehtävänä on auttaa coachattavaa tutkimaan ja kyseenalaistamaan sellaisia ajatusmalleja ja uskomuksia, jotka rajoittavat omaa toimintaa. Ne ovat ikään kuin sisäisiä käsijarruja, jotka hidastavat ja hankaloittavat kehittymistä. Omien totuttujen toimintatapojen ja ajatusmallien haastaminen vaatii rehellisyyttä ja rohkeutta, mutta se myös antaa paljon ja auttaa poistamaan esteitä oman onnistumisen tieltä.

Ota vastuu omasta kehittymisestäsi

Coach vastaa prosessin eteenpäin viemisestä, coachattava puolestaan omasta toiminnastaan ja kehittymisestään. Saat parhaan hyödyn business coachingista, kun et odota coachilta valmiita vastauksia, vaan lähdet hänen ohjaamanaan tutkimaan tilannettasi eri näkökulmista ja etsimään ratkaisuvaihtoehtoja. Coach auttaa sinua tunnistamaan ja ottamaan käyttöön piilossa olevaa potentiaalia, jonka avulla löydät uusia mahdollisuuksia.

Coachingtapaamisissa syntyneiden oivallusten vieminen käytäntöön ja soveltaminen omaan työhön on tärkeää osa prosessia. Coachin kanssa pohdit erilaisia tapoja tämän toteuttamiseen, mutta käytännön toiminta on sinun vastuullasi.

Varmista esimiehen ja työyhteisön tuki

Business coaching -prosessissa tavoiteltu ammatillinen kehittyminen tapahtuu coachattavan arjen työssä ja työyhteisössä. Siksi on tärkeää varmistaa, että saat esimieheltä ja työyhteisöltä tukea coachingprosessin aikana. On hyvä pohtia etukäteen, miten esimies ja työkaverisi voivat auttaa sinua kehittymään. Millä tavalla saat palautetta omasta toiminnastasi? Miten työyhteisössäsi suhtaudutaan uudenlaisten työtapojen kokeilemiseen?

Anna coachille palautetta

Jokainen coachattava ja coachingprosessi on yksilöllinen ja ainutlaatuinen. Coachattavien erilaiset persoonat, tavoitteet, vuorovaikutustyylit ja käsiteltävät asiat vaikuttavat prosessien kulkuun. Sinulla on oikeus antaa coachille palautetta hänen toiminnastaan, jos toivoisit siihen muutosta. Jokaisen coachingtapaamisen lopussa käydään lyhyt palautekeskustelu, jossa voit kertoa omia kokemuksiasi ja toiveita jatkoa ajatellen (esim. mitä toivoisit seuraavalla kerralla enemmän/vähemmän, mikä auttaisi parhaiten juuri sinun kehittymistäsi). Coach haluaa auttaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla ja arvostaa palautettasi.

Lue lisää siitä, mitä business coaching onja miten se vaikuttaa.

Jaa tämä teksti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®

Muut blogitekstit

Muut blogitekstit

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®