COACH

Milla Coachina

Olen Certified Business Coach® sekä psykologi ja kasvatustieteen maisteri. Psykologina olen perehtynyt erityisesti työ- ja organisaatiopsykologian teemoihin. Lisäksi olen opiskellut liiketaloutta ja henkilöstöjohtamista. Olen kiinnostunut ihmisistä, työelämästä ja bisneksestä.

Missioni business coachina on tehdä suomalaisesta työelämästä parempaa ja merkityksellisempää. Haluan auttaa johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita tunnistamaan omat vahvuutensa, ottamaan käyttöön koko potentiaalinsa, onnistumaan työssään ja saavuttamaan ammatilliset tavoitteensa.

Coachina olen saanut myönteistä palautetta rauhallisesta ja asiakkaalle tilaa antavasta työskentelytyylistäni, vahvasta läsnäolostani, kuuntelutaidoistani, kyvystäni luoda turvallinen ja luottamuksellinen yhteistyösuhde sekä oivalluttavista ja eteenpäin vievistä kysymyksistäni. Minulle on tärkeää kohdata jokainen asiakkaani yksilöllisesti ja aidosti. Rohkaisen asiakkaitani pysähtymään ja tutkimaan tilannettaan pintaa syvemmältä. Se on avain aitoon kasvuun ja kehittymiseen. Haluan auttaa asiakkaitani viemään coachingissa saamiaan oivalluksia käytäntöön ja hyödyntämään niitä päivittäisessä työssään.

Olen ammatticoachien kansainvälisen järjestön International Coach Federationin (ICF) jäsen ja sitoutunut oman ammattitaitoni ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä noudattamaan coaching-työn eettisiä sääntöjä, jotka takaavat coachingtyön laadun.

Coachaan tietoturvallisen videoyhteyden välityksellä, puhelimitse tai asiakkaan tiloissa.

Tervetuloa asiakkaakseni! Ota yhteyttä, niin keskustellaan tilanteestasi ja toiveistasi.