4 syytä, miksi tavoitteet ovat business coachingissa niin tärkeitä

Coachingprosessi on coachin ja asiakkaan yhteinen matka, jossa yhdessä sovitut tavoitteet toimivat kompassina kohti päämäärää. Tavoitteet muodostetaan sekä koko prosessille että yksittäisille coachingkeskusteluille. Business coachingissa tavoitteet tukevat asiakkaan työssä suoriutumista ja liittyvät hänen organisaationsa tavoitteisiin.

Business coaching -prosessi lähtee liikkeelle siitä, että coach keskustelee asiakkaan ja hänen organisaationsa edustajan (yleensä esimies tai HR) kanssa siitä, minkälaista muutosta coachinprosessilla toivotaan: Missä asioissa asiakas haluaa kehittyä? Miten asiakkaan henkilökohtaiset ammatillisen kehittymisen tavoitteet ovat yhteydessä organisaation tavoitteisiin? Mikä olisi hyvä prosessin lopputulos?  Keskustelun pohjalta muodostetaan coachingprosessille tavoitteet, jotka ohjaavat sekä coachin että asiakkaan toimintaa.

Miksi tavoitteet ovat coachingprosessissa niin tärkeitä? Mitä hyötyä niistä on? Tässä neljä näkökulmaa siihen:

1. Tavoitteet antavat suunnan ja fokuksen

Tavoitteet auttavat sekä yksittäisessä coachingkeskustelussa että koko prosessissa suuntaamaan huomiota ja energiaa olennaiseen ja saamaan tuloksia aikaan. Coachingkeskustelu eroaa tavallisesta arkipäivän keskustelusta mm. sillä, että sillä on selkeä suunta ja tavoite. Sekä coach että asiakas tietävät, miksi tavataan ja mihin tapaamisella pyritään.

2. Tavoitteet ohjaavat coachin toimintaa

Asiakkaan kanssa sovittu tavoite ohjaa coachin toimintaa. Coachin rooli on huolehtia prosessin etenemisestä, ja tavoite määrittelee sen, mihin suuntaan coach ohjaa keskustelua ja minkälaisia tehtäviä antaa asiakkaalle tehtäväksi.

Coachin tehtävä on ohjata asiakasta toimintaan, ja tähänkin tavoitteet antavat tärkeät suuntaviivat. Jokaisen coachingtapaamisen aikana pohditaan, miten asiakas lähtee soveltamaan käytäntöön oppimiaan ja oivaltamiaan asioita. Coach auttaa asiakasta askel askeleelta kohti tavoitetta.

3. Tavoitteet ohjaavat asiakkaan toimintaa ja auttavat häntä onnistumaan

Tavoitteet ovat tärkeitä myös asiakkaalle. Ne ohjaavat hänen ajatteluaan ja toimintaansa ja auttavat onnistumaan. Kun suunta on selvillä, on helpompi löytää seuraavat askeleet sekä tehdä omaa toimintaa ja ajankäyttöä koskevia ratkaisuja: Mitä asioita priorisoin omissa työpäivissäni? Mihin minun olisi tärkeää keskittyä, mitä voin jättää vähemmälle? Mihin tartun ensimmäisenä?

4. Tavoitteet auttavat arvioimaan prosessin etenemistä ja tuloksellisuutta

Business coaching -prosessin etenemistä ja tuloksellisuutta arvioidaan jatkuvasti prosessin aikana: Olemmeko menossa oikeaan suuntaan? Mistä sen huomaa? Mikä on auttanut asiakasta onnistumaan? Miten hän on selvinnyt eteen tulleista haasteista? Ilman selkeitä tavoitteita prosessin onnistumista ei voida arvioida.

Coachingprosessin päättyessä tarkastellaan tavoitteeseen pääsemistä. Arviointia tehdään kolmesta näkökulmasta: mitä asiakas on oppinut, miten opittu näkyy käytännössä ja minkälaisia vaikutuksia liiketoiminnan tuloksessa havaitaan. Mistä huomaa, että tavoite on saavutettu? Kuka sen huomaa?

Business coachingin pitkäaikaiset vaikutukset näkyvät vasta pidemmän ajan kuluttua. Siksi on hyvä sopia seurantatapaamisesta esim. puolen vuoden kuluttua prosessin päättymisestä.

Lue lisää siitä, mitä business coaching onja miten se vaikuttaa.

Jaa tämä teksti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®

Muut blogitekstit

Muut blogitekstit

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®