Askelmerkit kohti menestystä

Kehity johtajana business coachingin avulla

Menestys on sitä, että onnistuu siinä, mitä tekee. Johtajan tehtävä on auttaa tiimiään loistamaan. Siksi johtaja tarvitsee hyviä ihmisten kohtaamisen taitoja. Moderni johtaminen on ihmislähtöistä johtamista: mahdollistamista, tukemista ja läsnäoloa. Työntekijöiden yksilöllinen johtaminen auttaa löytämään heissä olevan potentiaalin ja ottamaan sen käyttöön koko organisaation hyödyksi.

Hyvä johtaminen on tänä päivänä kilpailutekijä. Siksi sen kehittämiseen kannattaa panostaa. Onnistunut johtaminen näkyy myös yrityksen tuloksessa ”viivan alla”. Hyvinvoivat työntekijät tekevät hyvää työtä ja sitoutuvat yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Työelämä muuttuu, liiketoiminnan toimintaympäristö monimutkaistuu, muutosprosessit nopeutuvat ja epävarmuus on uusi normaali. Nämä kaikki tuovat mukanaan uudenlaisia haasteita johtamiselle. Johtaja tarvitsee työssään tukevaa pohjaa, vahvoja ajattelutaitoja ja rohkeaa näkemyksellisyyttä. Vahva perusta luo todellista kasvua ja menestystä.

Johtajuus on työtä, jota tehdään oman persoonan kautta. Johtajan tärkein työväline on siis johtaja itse. Coachina olen tukenasi johtajuuden haasteiden taklaamisessa. Olen luotettava keskustelukumppani ja ajattelun sparraaja. Autan sinua tunnistamaan omat vahvuutesi johtajana, kehittämään niitä ja löytämään omat menestyksen supervoimasi.

Coaching on edelläkävijän kasvuprosessi, joka kehittää johtajan ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä sekä auttaa löytämään uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Luottamuksellinen yhteistyö business coachin kanssa on tavoitteellista ja eteenpäin vievää. Se antaa hyvän kasvupohjan johtajan ammatilliselle kehittymiselle sekä koko hänen organisaationsa menestymiselle ja liiketoiminnan kasvulle.

Coaching pohjautuu tutkittuihin, tieteellisiin menetelmiin. Se vaikuttaa sekä ajattelun että toiminnan tasolla. Kehitys jatkuu myös coachingprosessin päätyttyä, ja pitkäaikaiset tulokset näkyvät vasta myöhemmin. Lue lisää: Mitä business coaching on?

Aloitetaan yhteistyö ja nostetaan johtajuutesi seuraavalle tasolle!

Milla Helaakoski

Milla Helaakoski

KM, PsM, psykologi,
Certified Business Coach Master®

Autan sinua tunnistamaan omat vahvuutesi johtajana, kehittämään niitä ja löytämään omat menestyksen supervoimasi.

Kasvupohja-blogi

Ajatuksia business coachingista, johtamisesta ja työelämän kehittämisestä